Obchodní podmínky

Obchodní podmínky: ronext (internetový obchod)
Prodávající: Ronext- Nešpor Petr
 
Provozovatelem internetového obchodu je: Nešpor Petr
 
Sídlo společnosti: Příluka 71 , Proseč u Skutče 539 44
 
IČ: 70182728
Tel: 733 517 022
E-mail: ronext@seznam.cz
 
 
 
 
1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
 
Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ronext.cz
 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi „prodávajícím" (provozovatel, dodavatel) a „kupujícím" (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) ve znění pozdějších změn a doplňků. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších změn a doplňků.
 
 
 
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 
 
 
„Kupující" (spotřebitel) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a výrobky zde koupené užívá ke své další podnikatelské činnosti nebo spojené se službami, které poskytuje, nebo je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo využívá služby za jiným účelem než pro podnikání s nimi. Zboží označené jen pro profesionály mohou používat a nakupovat jen osoby odborně vyškolené pro práci s těmito výrobky a pro nákup těchto výrobků je nutná registrace. Objednáním, vyplněním objednávkového formuláře a odesláním objednávky se kupující zavazuje, že je si vědom toho, že kupuje zboží pro profesionální použití a ví, jak s ním zacházet a používat jej. Objednávky bez registrace s platným IČ nebudou vyřízeny.
 
„Kupní smlouva" - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena ve chvíli doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od této chvíle mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 
 
 
2. Objednávka, uzavření kupní smlouvy
 
Objednávka zboží
Zákazník si vybere zboží, vybere si způsob platby, způsob dodání a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy a dále slouží k rezervaci zboží. Přijetí objednávky je automaticky potvrzováno e-shopem, není tím však zaručena  okamžitá dostupnost zboží
Dostupnost zboží bude vždy upřesněna při potvrzování objednávky. Za potvrzení objednávky se nepovažuje automaticky odesílaný e-mail, ale e-mailové nebo telefonické potvrzení  dodavatele.
Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek.
 
Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zároveň potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručeno potvrzení o zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud nepřijde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.
 
Objednávat zboží lze rovněž telefonicky nebo e-mailem.
 
Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě vyhradit právo vystavení zálohové faktury na objednané zboží.
 
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené kupujícím v elektronické objednávce - kupní smlouvě. U zboží je uveden název, cena, hlavní charakteristika a měrné údaje. Cena zboží je uvedena v českých korunách.
 
Storno objednávky ze strany kupujícího - Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží .
 
Storno objednávky ze strany prodávajícího - Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.
 
 
 
3. Dodací podmínky
 
a/ Prodávající odešle objednané zboží kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce a to standardně
 
Česká pošta do 48 hodin , ale vyhrazujeme si maximální dodací lhůtu 5 pracovních dnů, pokud je zboží skladem.  Pokud některé méně běžné zboží není na skladě, může trvat jeho doručení až do 20 pracovních dnů.
 
b/ V případě, že objednané zboží nebude prodávající schopen odeslat v uvedeném termínu, bude kupujícího o této skutečnosti informovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonu a navrhne náhradní řešení pro vyřízení objednávky.
 
c/ V případě objednávky více výrobků s rozdílnou dobou dodání, bude objednávka odeslána až po zkompletování (nebudete-li si přát rozdělení zásilky).
 
d/ Prodávající neodpovídá za zdržení nebo nedoručení zásilky v případě, že jsou nedostatky na straně kupujícího nebo dopravní služby. Dále neručí za nepřijetí objednávky prostřednictvím internetu v důsledku nezaviněného výpadku spojení případně jiných technických problémů.
 
e/ Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit cenu za zboží včetně nákladů na doručení. V případě nepřevzetí objednaného zboží, má prodávající právo požadovat úhradu vynaložených nákladů na expedici zásilky.
 
 
 
4. Způsob doručení zboží
 
Kurírní služba PPL
 
Česká pošta
 
Cena dopravy dle aktuálního ceníku PPL a české pošty.
 
 
 
Poštovné zdarma:
Poštovné zdarma -  spotřebitel/kupující neplatí při odběru zboží nad 20 000,- Kč po České republice.
 
Osobně:
zboží je možné si vyzvednout osobně, na základě předem potvrzené objednávky uskutečněné v našem e-shopu a po telefonickém nebo e-mailovém sdělení, že je zboží připraveno. Zboží je možné si vyzvednout v Příluce 71, Proseč u Skutče 539 44.
 
 
 
5. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží
 
U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující - nepodnikatel-fyzická osoba podle Obč.. zák. právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury a záručního listu.
 
Zboží poškozené, nekompletní (týká se i obalů) či ve stavu znemožňujícím či ztěžujícím jeho další prodej není prodávající povinen přijmout a nenastávají účinky odstoupení od smlouvy. Vrácené zboží není kupující oprávněn zasílat prodávajícímu zpět na dobírku, náklady na vrácení zboží nese kupující.
 
Při platném odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30ti dnů. Prodávající nevrací částku za poštovné. V případě, že nebylo poštovné u vráceného výrobku či výrobků při dodání účtováno, má prodávající právo na jeho dodatečnou úhradu. V tomto případě prodávající vrátí kupujícímu částku sníženou o tyto náklady.
 
 
 
6. Reklamační řád
 
a/ Na prodávané zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců pro spotřebitele (domácí použití) dle Občanského zákoníku. Pokud se jedná o profesionální využití (podnikání) je záruční doba 6 měsíců dle Obchodního zákoníku.
 
b/ Prodávající odpovídá za všechny skryté vady, které se vyskytnou u dodaného zboží v záruční době
 
c/ Pro uplatnění reklamace musí kupující spolu s reklamovaným zbožím doložit originál nebo kopii prodejního dokladu a pokud je vystaven, tak i záruční list. Reklamované zboží kupující předává (poštou či osobně) a to na adresu uvedenou na záručním listě. V případě, že není záruční list vystaven, pak na adresu:
 
Ronext - Nešpor Petr, Příluka 71, Proseč u Skutče 539 44                                                                                                                                                                                                                                                               
 
                                                                                                                                                                                                        
 
d/ Prodávající neručí za vady, které vzniknou prokazatelně nešetrným zacházením či mechanickým poškozením zboží kupujícím.
 
e/ Reklamace se nevztahují na závady na zboží, které vzniknou při dopravě ke spotřebiteli - spotřebitel je povinen si objednané zboží při přebírání zkontrolovat a případné poškození vlivem dopravy reklamovat u doručovací služby (PPL, ČP…) popř. zboží nepřevzít z důvodu poškození.
 
f/ Prodávající se zavazuje vyřešit reklamaci bez zbytečných odkladů avšak nejpozději do 30ti dnů od přijetí zboží k reklamaci nebylo-li dohodnuto jinak. V případě neodstranitelné vady zboží, prodávající zboží vymění, vrátí kupujícímu kupní cenu či poskytne slevu a to vždy na základě dohody s kupujícím. V případě závady odstranitelné, tuto prodávající na své náklady odstraní, nebo dle uvážení zboží vymění za bezvadné. V případě provedení záruční opravy je záruční doba automaticky prodloužena o dobu, po kterou kupující nemohl zboží užívat.
 
 
 
7. Ochrana osobních údajů
 
Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, e-mailovou adresa a poštovní adresa, IČ) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy Ronext - Nešpor Petr a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity.
 
Při nakládání s osobními daty se prodávající zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
 
Provozovatel tohoto elektronického obchodu (nespor) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.
 
Zákazník svým svobodným rozhodnutím (tedy objednávkou na www.nespor.info) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.
 
 
 
8. Odpovědnost za správnost údajů
 
Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu.
 
Prodejce nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, nebyli-li tyto informace na přání zákazníka následně písemně potvrzeny ze strany prodejce.
 
 
 
Změna v rámci designu výrobků je vyhrazena.
Zpět do obchodu